Hvis du har et lille barn, så tilbringer det sikkert meget af sin tid i en tremmeseng. Denne tremmeseng skal føles som et trygt miljø for barnet. Derfor giver det god mening at lægge lidt ekstra i at det skal være godt at ligge i sin tremmeseng.

Der er nogle forskellige måder at gøre det på, så dit barn ren faktisk har det godt i sin tremmeseng. Det giver jo ingen mening at lade sit barn ligge i en ubehagelig tremmeseng.

barn i seng

En måde at skabe en unik tryg ramme

Du kan få dig en sengerande til at skærme resten er omverdenen af for barnet. Sådan en sengerande føles ikke klaustrofobisk for et barn, fordi det er også er vant til at ligge i en tætlukket barnevogn.

Ligesom når man også har barnet liggende i en barnevogn, er det også skærmet ud af for alle sider rundt om sig. Det er det samme man prøver at opnå med en sengerande i tremmesengen. 

Uden en sengerande kan man risikere at barnet på en måde har agtpåvågenhed og næsten panisk kigger til siderne for at se om der kommer nogle trusler. Det er barnets instinkt at undgå udefrakommende trusler.

Det giver jo god mening at dit barn ikke skal ligge på denne paniske måde i sin tremmeseng, fordi det ville være som en form for stress for barnet, og stress er usundt. 

Man kan ikke sige at børn ikke kan være stressede, fordi stress er et hormon, som alle dyr udskiller i deres hjerne. Stress er simpelthen en overlevelsesmekanisme.

tryg seng

Vigtigheden af trygge pusterum

Ethvert individ skal jo have pusterum, hvor det ikke er stresset. Det kender du sikkert selv fra din egen hverdag, hvor du også har behov for pusterum. På samme måde er det vigtigt at et barn har så mange pusterum som muligt og ingen stress.

Pusterum er manglen på stress. 

Det er vigtigt at understrege at der og tale om lave niveauer af stress, men selv stress på disse niveauer skal minimeres. 

Dit barn er lidt mere stresset når det kommer i børnehave, fordi her skal det præstere over for andre sociale væsner. Her opstår der en form for social stress. Dit barn kan også blive stresset, hvis det bliver væk fra jer i for eksempel en legepark. 

I disse 2 tilfælde er stress en nyttig mekanisme for at opnå gunstige udfald, så stress er ikke en ond ting i sig selv, men unødig stress skal formindskes.

Unødig stress er stress som ikke leder til noget produktivt udfald, hvilket det ville være hvis du lod dit barn ligge i en alt for åben tremmeseng uden sengerander. Her bevirker stressen ikke at barnet skrider til nogen produktiv aktivitet, men der leder til en form for angst.